023-5290409


Bij het maken van een afspraak in de praktijk ontvangt u van ons een kaartje met de gemaakte afspraak. Deze tijd staat dan voor u gereserveerd in de agenda.
Gemaakte afpraken zullen wij zo veel mogelijk een aantal dagen tevoren bevestigen door u een e-mail te zenden. Dit kan soms door technische problemen niet geheel correct verlopen, dan blijft de reeds gemaakte afspraak bindend, zoals die door ons in de agenda is vastgelegd.

Het kan zijn dat een afspraak door u afgezegd moet worden.
Daarvoor houden wij vaste regels aan, die ook vermeld zijn in onze betalingsvoorwaarden.

U dient daarvoor in ieder geval 48 uur tevoren telefonisch af te zeggen daar anders de gereserveerde tijd bij u in rekening kan worden gebracht.
Afzeggen per e-mail is voorlopig nog de enige mogelijkheid om in het weekend een afspraak te annuleren.
Alleen bij afzeggingen die zijn ontstaan door zeer ernstige omstandigheden, die buiten uw schuld zijn ontstaan, kunnen wij een uitzondering maken.

Wel proberen wij u ter wille zijn als u zo spoedig (vroeg) mogelijk belt zodat wij in staat zijn om te trachten deze tijd met een andere behandeling te vullen.
Indien u niet komt of te laat afbelt om uw afspraak te annuleren is het voor ons niet mogelijk de voor u gereserveerde tijd alsnog op te vullen en zullen wij de gereserveerde tijd geheel bij u in rekening brengen.

Het tarief voor een niet nagekomen of te laat afgezegde afspraak is het bedrag van de voorgenomen behandeling of €2 Euro per gereserveerde minuut.

footer logo

Tandarts

Westerveld

Praktijk Tandheelkunde en Orale Implantologie
Herenweg 103A8
2105ME Heemstede
Tel: 023-5290409

Openingstijden

Ma t/m do: 08:20 tot 17:00 uur

Telefonisch bereikbaar

Ma t/m do: 08:20 tot 16:30 uur

Social media